Om Rudhäll

Rudhäll Gruppen är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder. Verksamheten är organiserad i specialiserade enheter som erbjuder kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Med en global närvaro erbjuder vi unika fördelar för kunder runt om i världen. Rudhäll Gruppen har sedan starten 1952 lagt en stabil grund till snabb tillväxt med god lönsamhet.

Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna.

Rudhäll Industri AB
I Gnosjö ligger vårt huvudkontor och basen för företagsgruppen. Här finns ledningsfunktioner, inköpsorganisation, kvalitetsavdelning och lager. Företaget ligger på samma plats som där det startade 1952.

Hallborn Metall AB
Vår producerande enhet i Gnosjö ligger mitt i Gnosjöandans tillverkningscentrum. Företaget har anor från 40-talet och innehåller idag en effektiv produktion inom skärande bearbetning med sammansatta produkter som specialitet.

Ejvo Mekaniska Verkstad AB
I Värnamo ligger vår produktionsenhet specialiserad på truck- och fordonsindustri. Här har vi en automatiserad anläggning som följer de högt ställda krav på kvalitet och rationalitet som våra kunder ställer.

Rudhäll China QLC
I Ningbo finns
koncernens försäljnings- och inköpsbolag för den asiatiska marknaden.
Genom Rudhäll China QLC kan vi säkerställa kvalite, leveranstid samt utöka vårt produktsortiment. Vi kan även utföra leveranser direkt till våra kunders enheter på bland annat den asiatiska marknaden.

Press
För ytterligare info och nyheter kontakta gärna vår informationsansvariga:
Julia Karlsson
Tel +46 (0)370 50 18 26
Mob +46 (0)73-0679691
julia.karlsson@rudhall.se