• Vi finner rätt leverantör

    Rudhäll är en komplett leverantör av detaljer inom skärande bearbetning, såsom automat- och CNC-svarvning, fleroperationsarbeten samt montering. Med tillverkningsenheter i såväl Sverige, Europa och Asien kan vi förse våra kunder med rätt totallösning avseende pris, kvalitet samt leveranssäkerhet. Genom vårt nätverk av samarbetspartners kan vi erbjuda helhetslösningar med all ytbehandling, härdning, slipning, svetsning, lödning samt plast- och plåtkomponenter.

  • Vi levererar kvalitet

    Kvalitetsfokus har vi alltid haft och det genomsyrar hela vår verksamhet. Till exempel certifierade vi oss enligt ISO 9002 redan år 1995. Därför kan man säga att kvalitetsmedvetenhet inte är något särskilt för oss. Det är snarare en del av vår vardag.

Vi matchar

Inom området skärande bearbetning finns en mängd olika tekniker. Vi hjälper dig med hur och var din detalj skall produceras för bästa resultat till bästa pris.

Läs mer om våra maskiner

Europa och Asien

Genom en noga kvalitetssäkrad kontraktstillverkning producerar vi detaljer i både Europa och Asien. Våra kunder tjänar på vår kombination av egen produktion i Gnosjö och sourcing.

Kvalitet

Kvalitetsarbetet är en del av vår vardag och en förutsättning för vår framgång. Det handlar dels om vår egen anläggning i Gnosjö och om de detaljer som produceras åt oss ute i världen.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete